G12

G12 grundar sig på missionsbefallningen som Jesus gav varje troende: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt …” Matt 28:19-20a

Uttrycket G12 kommer från engelskan och betyder ”Government of Twelve” (på svenska ”Rådande genom tolv”). Det är en strategi och ett arbetsredskap för att nå ut med evangelium till alla och för att leda den troende in i sant lärjungaskap. Visionen fokuserar på medlemmarnas inre liv och får församlingen att växa.

G12-visionen uppenbarar Guds kärlek, nåd och medkänsla för människor genom ledarskapet och drivkraften i visionen är vår kärlek till Jesus och till människor. Visionen gör ledarskapet personligt och hjälper ledaren att forma lärjungar så att de får Jesu hjärta och känner såsom Jesus känner för människor.

I centrum för all undervisning är Jesu kors. När människan får ett möte med korset och lär sig att leva i dess uppståndelsekraft, blir hon förvandlad för livet och får förmågan att bli en sann lärjunge och en ledare som påverkar sin omgivning.

Cellgrupperna är ryggraden i visionen och här sker huvuddelen av arbetet. Det här arbetssättet kommer från den första församlingen, där tillväxten kom utifrån cellerna. ”Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron” (Apg 6:7); ”Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus” (Apg 20:20-21).

G12 är inte ett nytt samfund eller en ny rörelse. Avsikten har aldrig varit att pastorer eller församlingar skall lämna sitt eget sammanhang eller rörelse, utan tvärtom stödjer visionen den lokala tjänsten och dess unika sammanhang.

Hur föddes G12?

Strategin och visionen föddes i Bogotá, Colombia, i församlingen Misión Carismática Internacional. Den tog sin början i och med ett möte i ett hem i Bogotá med åtta deltagare 1983 och är idag den största församlingen i Latinamerika, med över 200 000 medlemmar och 45 000 celler i Bogotá.

Pastor César Castellanos har tjänat Gud i över 25 år. Under de första 10 åren kunde han inte se frukten av sin tjänst. Många människor kom till församlingen men försvann efter ett tag. Han förstod att han inte hade redskapen för att leda och behålla de människor som han hade vunnit för Jesus. Pastor Castellanos har alltid sett dr Paul Yonggi Cho som sin lärare och pastor. När pastor Castellanos besökte församlingen i Korea, påverkades han starkt av pastor Chos tro och förtröstan på Gud, oavsett hur omständigheterna såg ut.

Efter besöket i världens största församling, bestämde sig pastor Castellanos för att också börja arbeta med cellgrupper i Bogotá. Med tiden började Gud att öppna ordet för honom och visa honom hur Jesus hade arbeta med att träna sina tolv lärjungar. På så sätt föddes G12-visionen.


UPPDRAG

G12 grundar sig på missionsbefallningen som Jesus gav varje troende (Se ovan Matt 28:19-20a).

G12-visionen är ett redskap för att göra varje troende till en lärjunge till Jesus. Jesu tolv lärjungar var inte passiva åskådare, utan tränades av Jesus till att ta kristendomen till hela världen.

Jesus befann sig ofta bland de stora folkskarorna och undervisade dem, men ändå var hans kontakt med dem sporadisk. När Jesus möte folket fyllde han deras behov – han botade de sjuka, befriade de fångna och betryckta och betjänade de trasiga människorna, men han lärjungatränade dem inte. När vi noga läser Guds ord ser vi istället att Jesus ägnade den största delen av sin tid åt att forma och träna tolv lärjungar. Hans mål med dessa var inte bara att fylla deras behov, utan mer än så – att ingjuta sin egen karaktär och personlighet i dem. Men för att detta skulle ske, behövde de först bli helade i sina hjärtan och många religiösa mönster och vanor behövde brytas ner.

Det var i relationen till sina lärjungar som Jesus tränade dem. Han levde nära sina tolv lärjungar och lärde känna dem var och en personligen. Då kunde han också snabbt upptäcka vad som inte fungerade i deras liv.

På samma sätt behöver en blivande ledare och lärjunge gå igenom en process av inre helande, upprättelse och ledarskapsträning. Visionsarbetet främjar och underlättar denna process. Den som inte har fått ta emot betjäning och kärlek av sin ledare kan inte heller betjäna och hjälpa andra.

Visionen består av fyra grundläggande steg: Vinna, befästa, träna och sända. Dessa steg kallas för Framgångsstegen.

VINNA

Människors hjärtan vinns för Jesus, främst genom att varje cellgrupp fungerar evangeliserande, men också genom möten och events.

BEFÄSTA

Den nyomvände blir befäst och stärkt i tron, dels genom rätt undervisning och omsorg i cellen och dels genom att förbereda sig för en encounter. En encounter är en andlig retreat med undervisning och betjäning. Syftet är att individen ska få ett möte med korset, så att hon blir förvandlad på djupet och får ett helat hjärta.

TRÄNA

De som går på en encounter, får uppleva en stark kärlek till Jesus och får en stark längtan att få följa honom. Därför är det viktigt att uppmuntra dem att gå på efterencountern för att hålla fast vid vad de har lärt sig och fått ta emot under encountern. Efter dessa lektioner är den nyomvände mogen för att börja Ledarskolan, där hon lär sig kristendomens grunder och blir tränad i att starta, etablera och leda en cellgrupp.

SÄNDA

Sändandet innebär att en ny cellgrupp startas och etableras, optimalt ca ett år och två månader efter omvändelsen.

<<Tillbaka