Om församlingen Kungsör Kristna Center

Grunden för församlingen Kungsör Kristna Center liksom den kristna församlingen över huvud taget, är tron och bekännelsen att Jesus är ”Messias, den levande Gudens Son”, enligt Matteus evangelium kapitel 16 och verserna 16 till 18.

Församlingen grundades den 16 februari 1997. Församlingens mål med all verksamhet är att göra Jesus känd i framför allt KAK-regionen, men också på andra platser dit Herren leder oss i vårt arbete. Vi vill också bidra till att hjälpa de troende att upptäcka och omsätta Bibelns budskap i praktisk handling.

Vi vill se Guds rike utbreda sig starkt i KAK-området och vi är beredda att arbeta hårt för detta. Vi gör det gärna tillsammans med andra kristna församlingar som delar vår vision.

Församlingen är en evangelisk-karismatisk trosförsamling med en klassisk evangelisk trosförkunnelse i enlighet med de urkristna bekännelserna om Fadern, Sonen och den helige Ande.

Pastor Hansåke Dahlgren tillsammans med sin fru, Monica och fyra andra personer grundade församlingen 1997.

Pastor Hansåke Dahlgren var initiativtagare till att start församlingen. Anledningen var djupast sett ett uppdämt behov i Kungsör och hela Sverige av Bibelns undervisning om församlingen och det kristna livet, men även undervisningen om tro. I många kristna sammanhang har tyvärr bibeltroheten fått stryka på foten för liberalteologi och humanistiska tankegångar.

Tyvärr fanns det bland många en negativ inställning till det Gud vid den här tiden gjorde och vill göra. Det fanns en vilja att bevara det gamla och inte gå vidare i det som Gud visar idag. Hansåke och några till upplevde tiden mogen att genom att starta en ny församling skapa en öppen och fri plattform för det Gud vill göra i Sverige idag. Därför bildades Kungsör Kristna Center.

Församlingsbildandet innebar och innebär inte att församlingen har en nedlåtande hållning till andra församlingar i Kungsör. Tvärtom, så välsignar vi dem och önskar dem framgång med sin kristna verksamhet. Vi önskar enbart få vara en välsignelse för alla församlingar och för hela kommunen. Vår syn är att vi tillsammans, enade i tro och ande, i den vision Herren har för sitt folk, bäst kan arbeta för ett förvandlat Kungsör.
<<Tillbaka