Vad vi tror på

Församlingen Kungsör Kristna Center bekänner sig till Jesus Kristus som dess Frälsare och Herre.

Församlingen tror …
… på Bibeln som Guds ofelbara ord
… att Bibeln innehåller de glada nyheterna om att Jesus Kristus dog och uppstod för varje människa
… att Han på korset tog såväl människans synder som hennes sjukdomar, och i och med sin uppståndelse gett liv åt alla som i tro tar emot Honom

Församlingen tror …

… på Gud Fadern, Gud Sonen, Gud den helige Ande; en treenig Gud
… att denne treenige Gud ”i begynnelsen skapade himmel och jord” och att Han skapade människan till sin avbild (1 Mos 1:1f)

Församlingen tror …

… på såväl kroppsligt som själsligt helande genom Jesus Kristus och Hans försoningsdöd
… att trons bön genom handpåläggning och smörjande av olja skall bota den sjuke och att vi i Jesu namn har auktoritet att bota de sjuka (Jak 5:14-15; Apg 3:6)

Församlingen tror …

… att djävulen finns i realiteten
… att han inte bara är en symbol för det onda utan att han är en person, en fallen ängel och att han råder över furstar och väldigheter i himlarymderna (Ef 6:12)
… att Jesus har besegrat djävulen och att vi idag råder över honom och hans furstar och väldigheter (Kol 2:15; Ef 1:20-21)
… att den kristne har seger över djävulen och dessa andemakter genom Jesus Kristus och Guds andliga vapenrustning (Ef 6:11)

Församlingen tror …

… på uppståndelsen från de döda (1 Kor 15:35-58)
… på Jesu andra tillkommelse (1 Tess 4:13-18)
… att människans ande är evig och går förlorad utan tron på Jesus Kristus, men också på ett medvetet evigt liv tillsammans med Fadern, Sonen och den helige Ande och himmelens änglar för alla som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre (Joh 14:6, 11:25-26)Vår tro är under ständig tillväxt. Vi tror att Gud hela tiden vill uppenbara mer och mer i sitt ord för sitt folk och vi vill därför vara ödmjukt öppna för det.
<<Tillbaka