Visionen

Den övergripande visionen för församlingen Kungsör Kristna Center är byggd på berättelsen i Nehemja bok, om hur munskänken Nehemja får nöd för sitt folk och
staden Jerusalem och beslutar sig för att bygga upp stadens mur och dess portar.
Några av bibelorden som vi hämtar inspiration och styrka ifrån är Nehemja 1:3-9
och 2:11-12, 16-18.

ATT BYGGA UPP STADEN
Det innebär bland annat att skapa en miljö som kan ta emot den väckelse som Gud talat till oss om. En miljö där Guds härlighet präglar allt och alla – en plats där Guds närvaro uppenbaras.

En ”stad” som ”lider nöd och vanära” och vars ”portar är uppbrända i eld” och vars ”mur är nedbruten” kan inte ta emot någonting. Det är därför nödvändigt att staden = Guds församling blir återuppbyggd och återupprättad innan ”portarna” kan slås upp för den himlasända väckelsen som innebär nyfödda människor …

Församlingens fortsatta utveckling beror på den livsluft och miljö som präglar den, vars säkerhet vilar på en återuppbyggd ”mur” som skyddar från fiendens attacker. Församl-ingens identitet med Kung Jesus gör att de med självklar och medveten auktoritet kan gå ut och in genom ”stadens” återuppbyggda ”portar”.

En plats och miljö där Guds härlighet präglar allt och alla
Vår vision om församlingen är att den skall vara en plats där Jesus Kristus är Herre och där det råder total öppenhet för den helige Ande och Guds Ord. ”En oas i öknen” där Guds folk får skydd för fiendens attacker så att de kan vara närvarande i världen och där dela med sig av de goda nyheterna. Församlingen skall också vara en miljö där barn och ungdomar trivs och känner sig hemma och kan utvecklas. Miljön skall främja positiv kreativitet så att människor börjar blomma och fungera i de gåvor och uppgifter Gud gett dem.

Guds rikes utbredande i KAK-området
Vi är beredda att gå den väg som Herren visar oss att gå. Vi tror att det Herren säger åt sitt folk att göra också är möjligt att göra. Vi tror att om vi gör vad Herren säger åt oss att göra, går han också med oss – och det är avgörande.
2 Mos 33:15-16

Visionen är ett mäktigt Guds verk i hela KAK-området under ständig utveckling. Vi ser en stor skörd för Guds rike i Kungsör med omnejd (Joh 4:35).

EN HÄRLIG TRÄDGÅRD
Ett annat bibelord som vi står på och som Herren lade i våra hjärtan vid församlingens födelse är Höga Visan 4:12-16, 5:1. Vi ser församlingen som en härlig trädgård eller lustgård.

Jesus välkomnas ständigt till trädgården
Vi ser hur Jesus ständigt välkomnas till sin trädgård (församling), för att där äta och njuta av sin egen frukt. Den helige Andes vind sprider ut väldoften från trädgårdens olika frukter (Andens frukter och verksamhet i de pånyttföddas liv) och växter (de pånyttfödda kristna) till människor långt utanför den. Väldoften lockar dem att komma till trädgården och där möter de Mästaren och blir förvandlade (frälsta, pånyttfödda) så att också de börjar bära god frukt. Sjuka helas, trötta och sargade människor blir styrkta och upp-rättade.
Vi ser en församling som älskar att vara inför nådens tron för att lovsjunga och lovprisa Jesus Kristus. Vi vill också vara en församling som med Jesu frukter och dofter påverkar smaksinnet i samhället och skapar bättre förutsättningar för människor att leva.
Framför allt, en församling som dag efter dag växer genom de människor som omvänder sig till Gud och blir helhjärtade Jesu lärjungar.
<<Tillbaka